Lesmogelijkheden en kosten

Elke vrijdag tussen 15:20 uur en 18:00 uur en zaterdag tussen 07:45 uur en 17:30 uur verzorgt Zweminstituut Rijswijk zwemlessen van 40 minuten per les.

De kosten zijn als volgt (prijswijzigingen voorbehouden);
Eenmalig inschrijfgeld        € 20,00 per kind
Zwemles                                € 16,95 per kind per les
Proefles (instromen)           € 16,95 per kind per les
Privéles is niet mogelijk

Let op: helaas kunt u bij ons niet terecht met de ooievaarspas! 

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: kinderen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A-diploma stroomt uw kind automatisch door voor het B en vervolgens het C diploma.

Proefles
Een proefles kunt u alleen afnemen als uw kind al langere tijd bij een andere zwemschool zwemlessen volgt. Tijdens de proefles zullen we in overleg met u bepalen in welk zwemniveau uw kind bij Zweminstituut Rijswijk zal instromen.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!