Over ons


Visie
Onze visie is veiligheid, plezier en kwaliteit. In een veilige omgeving met veel plezier goed leren zwemmen. Het doel is kinderen in en om het water zelfredzaam maken en hen vervolgens trots uitzwaaien na het behalen van het ZWEM-ABC.

Traject naar het diplomazwemmen
Gedurende het traject naar het volledige zwemdiploma doorloopt uw kind op eigen tempo een aantal niveaus.

Watervrij
Drijven
Beenslag
Combinatie
Voorbereidend A
A-diploma
B-diploma
C-diploma

De groepsgrootte is per niveau als volgt opgebouwd:
Watervrij maximaal 7 kinderen per lesgroep;
Drijven, beenslag en combinatie maximaal 6 kinderen per lesgroep;
Voorbereidend A en A-diploma maximaal 7 kinderen per lesgroep;
B en C diploma maximaal 9 kinderen per lesgroep.

Vorderingen volgen
Het is mogelijk vanuit de kantine of van buiten naar de zwemles te kijken. We organiseren regelmatig een kijkdag. Op deze dag kunt u op de zwemzaal langs de kant zitten en de voortgang van uw kind met de docent bespreken.

Leerlingvolgsysteem
Er wordt gewerkt met het online leerlingvolgsysteem zwemscore. Hier kunt u de vorderingen van uw kind inzien op de persoonlijke pagina. De inlogcode ontvangt u bij inschrijving.

Persoonlijk contact
De locatiemanager en administratief medewerker is dagelijks aanwezig waardoor direct en persoonlijk contact mogelijk is. Andere contactmogelijkheden zijn per telefoon, e-mail en het ticketsysteem.

Zweminstituut Rijswijk steunt stichting Kika
Omdat we met het verzorgen van zwemlessen voor kinderen een groot maatschappelijk belang dienen, willen we ons ook inzetten voor het belang van kinderen die zijn getroffen door kinderkanker. Door een financiële bijdrage te leveren voor verder onderzoek naar kinderkanker willen we onze betrokkenheid aan deze kinderen tonen. Uw kind ontvangt door deze samenwerking bij de eerste zwemles van ons een knuffelbeer van Kika.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!